Driftsstatus

Kontoret har ferielukket fra 16.10. - 27.10.19

Der er ingen driftsforstyrrelser i hele forsyningsområdet.

Vandværket hårdhedsgrad er 20 gr dH.

Ved akut problem som ledningsbrud eller lign. kan vi kontaktes på vagtelefonen.

Ved manglende sms/telefonbesked, når der sker lukning af vandforsyningen kan der ske tilmelding via www.servicevarsling.dk

 

Nyttig info

Med baggrund i den seneste tids skriverier i pressen vedr. pesticidrester i drikkevand har Havdrup Vandværk fået analyseret vandkvaliteten fra vores boringer samt afgang fra vandværket.

Prøverne viser, at der IKKE forefindes chlorthalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet fra de pågældende boringer. Analyserapporterne kan rekvireres på info@havdrup-vand.dk

 Som vedtaget på generalforsamlingen i 2018 har vandværket foretaget forundersøgelsen for blødgøringsanlæg. Se referat fra generalforsamlingen i 2019 for yderligere oplysninger for det videre arbejde. Oplysninger om arbejdet med forundersøgelsen kan læses her PDF  

 

 


 

Kontakt til Havdrup Vandværk

Havdrup Vandværk a.m.b.a.
Skovvej 7A
4622  Havdrup

Email:
info@havdrup-vand.dk

Telefon: 46 13 40 09
Mandag - onsdag kl. 8.00-16.00

Vagt telefon: 24 48 06 99 eller 40 52 50 10