Nyttig info

GENERALFORSAMLING 2021

Bestyrelsen i Havdrup Vandværk har besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling til efteråret 2021, idet de nuværende Covid-19 restriktioner for forsamlinger ikke tillader et fysisk møde, hvor vores brugere har mulighed for at drøfte udviklingen af vores vandværk. Bestyrelsen holder løbende øje med udviklingen og vil udsende indkaldelsen til den kommende generalforsamling i så god tid som muligt.

Regnskab for 2020 kan hentes under fanen vandværket.                                                    På bestyrelsens vegne Kim Kliver, Formand.

Status for blødgøringsanlæg klik her (april 2021)

Notat for  blødgøringsanlæg klik her (nov. 2019)

 

 

Kontakt til Havdrup Vandværk

Havdrup Vandværk a.m.b.a.
Skovvej 7A
4622  Havdrup

Email:
info@havdrup-vand.dk

Telefon: 46 13 40 09
Mandag - onsdag kl. 8.00-16.00

Vagt telefon: 24 48 06 99 eller 40 52 50 10