Nyttig info 

I lyset af myndighedernes anbefalinger onsdag aften ser vi os desværre nødsaget til at aflyse Havdrup Vandværks generalforsamling onsdag den 18.marts i Sognehuset.  Aflysningen er i vores øjne nødvendig af hensyn til smitterisikoen. 

Vi planlægger en ny generalforsamling og udsender fornyet indkaldelse, når myndighedernes anbefalinger igen tillader det.

Vandværket er i øjeblikket ved at analysere det eksisterende ledningsnet for vandforsyning. I den forbindelse har det vist sig, at der er vandforsyningsledninger, der ligger på privat grund ikke er tinglyst. Dette ønskes derfor udført. De berørte ejendomme vil modtage skrivelser herom.

Der blev foretaget forundersøgelsen for blødgøringsanlæg i 2018. Bestyrelsen arbejder med videre undersøgelser for andre metoder.  Notat er tilgængelig klik her.

 

 

 

 

Kontakt til Havdrup Vandværk

Havdrup Vandværk a.m.b.a.
Skovvej 7A
4622  Havdrup

Email:
info@havdrup-vand.dk

Telefon: 46 13 40 09
Mandag - onsdag kl. 8.00-16.00

Vagt telefon: 24 48 06 99 eller 40 52 50 10