Vandkvalitet - Forklaring


Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Vurdering for Havdrup Vandværk i henhold til vandforsyningsplan 2016-2026 for Solrød Kommune i PDF

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

 

Prøveresultater - Udvidet kontrol + mikroforurening:
Se også vejledningen
Sådan læses en analyse

2024 - 10.04.24 - 01.05.24

2023

2022

2021

2020

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012