Bestyrelsen

 
Bestyrelsen for Havdrup Vandværk a.m.b.a.:

Formand Kim Kliver

Næstformand Kirsten Nørgaard

Kasserer Erling Elberg

Sekretær Jørn Ørsnæs

Bestyrelsesmedlem Aksel Nielsen

Kontor Lis Larsen