Bestyrelsen

 
Bestyrelsen for Havdrup Vandværk a.m.b.a.:

Formand Kim Kliver

Næstformand Kirsten Nørgaard

Kasserer Erling Elberg

Bestyrelsesmedlem Mads Sørensen

Bestyrelsesmedlem Jørgen Kauling

Suppleant Stig Korsled

Suppleant Bo Christiansen

Kontor Lis Larsen