Blødgøringsanlæg

August 2021: Rapporten omkring teknologier til blødgøring af drikkevand er blevet opdateret.

Da der foreligger nye informationer omkring PAS teknologien, er rapporten blevet opdateret med de nyeste data på følgende punkter:

4.1 Rentvandskvalitet (side 8 og 9)

4.3 Kemikalieforbrug (side 9)

4.4 Økonomi (side 9)

4.5 Andre forhold side 10)

5   Konklusion (side 11)

Den samlede konklusion er fortsat, at PAS teknologien er delvist egnet.

Interessen for blødere vand i hanerne får flere og flere vandværker til at investere i centrale blødgøringsanlæg.

Havdrup vandværk har derfor valgt at få udarbejdet en opdateret rapport, der sammenligner de mest gængse blødgøringsteknologier på markedet.

Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Havdrup vandværks årligt udpumpede vandmængde og værkets råvand og nuværende drikkevandskvalitet, og indeholder sammenligning af følgende metoder: Pellet, Membran, Ionbytning, PAS, og CARIX.

Rapporten konkluderer ikke endegyldigt hvilken metode der er bedst egnet, idet der er fordele og ulemper ved alle metoderne. Den bekræfter imidlertid vores beslutning om, at Pellet metoden ikke er egnet til Havdrup Vandværk. Den konkluderer endvidere at ionbytning og PAS er delvist egnet, og metoderne CARIX og Membran- filtrering begge vil være egnet.

Solrød og Borup vandværk er begge i gang med at investere i CARIX anlæg og vi vil følge processen og implementeringen tæt. Samtidigt vil vi også fortsat holde et vågent øje med den øvrige udvikling i markedet.

Opdatering vedr. blødgøringsanlæg Klik her (marts 2023)

Nyt opslag fra Vandposten, Danske Vandværker Klik her (juni 2021)

Opdateret rapport Klik her    (august 2021)

Status for blødgøringsanlæg Klik her (april 2021)

Notat for blødgøringsanlæg Klik her (nov. 2019)